Home
Algemene Informatie
Inschrijven
Reglement
Routes
Foto's
Partners/Suppliers
Nieuws
Contact


             Reglement Koningstoer 2015

                Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan

                Inschrijving annuleren is mogelijk voor 20 april  a.s. Er wordt in dat geval € 2,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 20 april  vindt geen restitutie van inschrijfgeld meer plaats. Stuur bij annulering een e-mail o.v.v. het evenement en je naam-/adresgegevens naar info@ koningstoer.nl

                Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.

                Het omzetten van de naam van een deelnemer kan tot 1 week voor aanvang (20 april  2015) en alleen via e-mail info@koningtoer.nl

                Deelnemers verklaren dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.

                Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht

                Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu

                De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht  die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten voor deelname aan alle toertochten die de organisatie in de komende jaren organiseert.

                Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers

                De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer

                Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen

                Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten

                Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden wordt ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te gaan.

                In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

 

 

 

Koningstoer is een initiatief van Business Plus  | info@koningstoer.nl